MONDAY

 • Brazilian Jiu-Jitsu (GI) | 7:00am
 • Boxing & Muay Thai | 4:00pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu Kids | 5:30pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu Beginning | 6:30pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu Advanced | 7:30pm

  TUESDAY

 • Brazilian Jiu-Jitsu (NO-GI) | 7:00am
 • Mixed Martial Arts | 12:00pm
 • Boxing Girls | 4:00pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu Kids | 5:30pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu (NO-GI) | 6:30pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu | 7:30pm

  WEDNESDAY

 • Brazilian Jiu-Jitsu (GI) | 7:00am
 • Boxing & Muay Thai | 4:00pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu Kids | 5:30pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu Beginning | 6:30pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu Advanced | 7:30pm

  THURSDAY

 • Brazilian Jiu-Jitsu (NO-GI) | 7:00am
 • Mixed Martial Arts | 12:00pm
 • Boxing Girls | 4:00pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu Kids | 5:30pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu (NO-GI) | 6:30pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu | 7:30pm

  FRIDAY

 • Brazilian Jiu-Jitsu (GI) | 7:00am
 • Boxing & Muay Thai | 4:00pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu Kids | 5:30pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu | 6:30pm
 • Brazilian Jiu-Jitsu | 7:30pm

  SATURDAY

 • Brazilian Jiu-Jitsu Open Mat 10:00am
 • PRIVATE LESSONS

 • By appointment